Medlemskap

Billetter og medlemskap

Medlemskort Trondheim Filmklubb: Kr 100 (Gjelder også for Barnefilmklubben og for de fleste andre filmklubber i Norge tilknyttet Norsk Filmklubbforbund). Ved kjøp av medlemskap er første film gratis.

A-Medlemskort: Kr 570,- (Gir gratis tilgang til alle filmvisninger på Cinemateket, Trondheim Filmklubb og Barnefilmklubben.) Gjelder som ordinært medlemskort på de fleste andre filmklubber i Norge.

Billetter Trondheim filmklubb: 60 kroner for medlemmer, medlemskap er obligatorisk.

Billettpris Cinemateket: kr 90 for ikkemedlemmer, 60 for Filmklubbens medlemmer. Gratis med A-kort.

Medlemskap og A-kort kan kjøpes på vårt lokale ved Olavshallen eller på internett:

Medlemskap og A-kort gjelder for et halvt år (et semester) om gangen. Merk at billett kun er gyldig sammen med selve A-kortet/medlemskort. Kortene hentes på kinoen i Olavshallen før første visning.

Trondheim Filmklubb

Fra høsten 2018 koster våre visninger 60kr. Medlemskap er fortsatt obligatorisk og koster 100 kroner, og da får man første film gratis. Billetter kan forhåndsbestilles på ticketco eller på kinoen i Olavshallen. Fribilletter kan hentes ut samme sted mot fremvist A-kort eller på ticketco.no når det blir annonsert der. Billett og medlemskap (A-kort eller medlemskap i Trondheim Filmklubb) må vises frem ved inngang.

Visninger

Alle visninger vår 2019 er ved vårt lokale ved Olavshallen.

Aldersgrense

Det er 18 års aldersgrense for våre visninger.