Frist for forslag til vedtektsendringer til allmøte

I forbindelse med allmøte for Trondheim Filmklubb tirsdag 13. mars kl 1700, blir fristen for å sende inn forslag til vedtektsendringer 2 uker før, altså den 27. februar kl 1700. Disse skal sendes inn skriftlig. Gjeldende vedtekter kan leses her: http://trondheim-filmklubb.no/vedtekter/

Forslag til vedtektsendringer sendes inn til post (at) trondheim-filmklubb.no.