Gullburet

Dato
onsdag, februar 17, 2016
18:00

Sted
Trondheim Kino, Nova 2


Gullburet1

La Jaula de Oro Mexico 2013 Regi Diego Quemada-Díez Manus Diego Quemada-Díez, Gibrán Portela, Lucía Carreras Foto María Secco Musikk Jacobo Lieberman, Leonardo Heiblum Med Karen Martínez, Brandon López, Rodolfo Domínguez, Carlos Chajon 108min DCP Spansk tale, norsk tekst

Gullburet handler om tre ungdommer på flukt fra Guatemala, i håp om å finne et bedre liv i USA. Diego Quemada-Díez spillefilmdebut er imponerende sikker, tydelig inspirert av å ha gått i lære hos storheter som Ken Loach og Alejandro Gonzalez-Iñarritu. Spesielt Loachs innflytelse er tydelig, filmen preges av en nøktern og realistisk stil, og den er skutt på 16mm-film som gir filmen en rå og autentisk kvalitet. Quemada-Díez beskriver selv filmen som en blanding av det beste ved dokumentar og fiksjon, han benyttet seg av improvisasjon og observasjon, samtidig som han legger en dramatisk struktur til grunn. Mange av statistene vi møter i filmen er migranter og mennesker han møtte i landsbyene de reiste gjennom mens de filmet. Hans ensemble av debuterende skuespillere ble også velfortjent belønnet med Prix Un Certain Talent i Cannes. Ulovlig innvandring fra Sør- og Mellom-Amerika er et stadig tilbakevendende tema i USA, og Gullburet gir oss et innblikk i hvor brutal denne reisen kan være. Og hvordan er det egentlig om man kommer frem?

Gullburet is the story of three youths fleeing Guatemala in the hope of finding a better life in the US. Diego Quemada-Díez’ feature film debut is impressively self-assured, clearly inspired by having been apprenticed with greats like Ken Loach and Alejandro Gonzalez-Iñarritu. Loach’s influence on the film shines through the most, the film has a sober and realistic style, underlined by the raw and authentic quality it gets from being filmed on 16mm film. Quemada-Díez describes the film as a mixture of the best parts of documentary and fiction, using improvisation and observation while having a dramatic structure bind it all together. Many of the extras throughout the film are migrants and people the team encountered in the various villages they passed through while filming. His ensemble of debut actors was deservedly awarded the Prix Un Certain Talent at the Cannes festival. Illegal immigration from Latin America is a recurring theme in the US, and Gullburet gives us an insight into how brutal this journey can be. And what is it really like if they get there?

as