Før snøen faller

Dato
tirsdag, februar 16, 2016
18:30

Sted
Trondheim Kino, Nova 2


Før Snøen Faller

Før Snøen Faller Norge 2013 Regi Hisham Zaman Manus Hisham Zaman, Kjell Ola Dahl Foto Marius Matzow Gulbrandsen Musikk David Reyes Med Taher Abdullah Taher, Suzan Ilir, Bahar Özen 96min DCP Kurdisk tale, norsk tekst

Zamans spillefilmdebut er en ukonvensjonell road movie som følger Siyars reise fra Irak til Norge for å finne sin søster som har rømt fra sitt eget bryllup. Filmen tematiserer kultur, ekteskap og æresbegrepet, og i likhet med Brev til Kongen nyanserer den tematikker som altfor ofte blir behandlet endimensjonalt og overforenklet. Handlingen foregår stort sett på det ytre plan, naturbildene fra Kurdistan er vakre og velkomponerte, og siden filmen er spilt inn i fire forskjellige land er den full av slående kontraster. Ved å unnlate å fortelle for mye om hovedpersonens indre, tematiseres den samfunnsmessige konteksten i større grad og vi må reflektere over og besvare spørsmålene selv. Det er spesielt interessant å observere hvordan Zaman skildrer spenningen mellom det tradisjonelle og det moderne, dette såkalte «kulturkræsjet» mellom øst og vest. Med dette utfordres tilskueren til å stille seg spørsmål i formen «hvordan» og «hvorfor», heller enn «hva».

With his feature film debut, Hisham Zaman has made an unconventional road movie following young Siyar’s journey from Iraq to Norway in search of his sister, who has run away from her wedding. The film explores themes of culture, marriage and honor, and similarly to Brev til Kongen, it adds nuance to themes that are far too often treated in one-dimensional and oversimplified ways. The film is filled with visual contrast from the different countries it plays out through, with especially beautiful and well-composed images of the Kurdish countryside. The action by and large remains on the surface level; by not delving into the inner thoughts and motivations of the protagonist, the societal and cultural contexts are put into sharper focus, and the viewer is forced to reflect upon and answer questions for themselves. It is especially interesting to see how Zaman portrays the tension between tradition and modernity, the so called “clash of cultures” between the East and the West. This challenges the viewer to ask questions about “how” and “why,” rather than “what.”

as