En ny vår for filmklubben: Film til folket!

filmforalle630x340-630x340

Vi i Trondheim Filmklubb forsøker stadig å utvikle våre visningsprogrammer, hva slags tilbud og hvilke møter vi kan skape for vårt publikum. I den forbindelse har vi tatt et valg for denne våren: Alle våre visninger har nå gratis inngang! Medlemskap er fremdeles obligatorisk – et medlemskort hos filmklubben koster 100 kr –, men med dette får du nå mulighet til å ta ut fribilletter og se alle filmene på vårt program uten ekstra kostnad. Filmklubben har alltid hatt sitt mandat og sin interesse i formidling og foredling av filmhistorie, filmkultur og filmkunst til våre medlemmer, og dette er bare et nytt steg i retning det samme målet.

Innen vårens filmprogram holder vi stø kurs med satsing på den type annerledes visningsform vi har presentert de siste semestrene, med sikte på større konsentrering og kontekstualisering. Over to dager, to ganger, vil vi avholde såkalte ”mini-festivaler”, som tar for seg et tema eller fokus gjennom flere filmvisninger som settes i sammenheng med hverandre, og der filmene gis merverdi med innledninger og diskusjon. Her åpnes det opp for større fordypning, nye tanker og perspektiv, og kommunikasjon – alt i ly av en sosial møteplass.

Vårt første fokus er på flukt. Dette er en sak som sjelden har vært like dagsaktuell, nasjonalt så vel som internasjonalt. Uheldigvis, i møte med politisk retorikk, framstilles ofte mennesker på flukt som en masse av mennesker, på bekostning av å kunne se enkeltskjebner, kontekst og det generelt menneskelige aspektet av problematikken. Film kan bidra til å nyansere bildet, og dette er, som Anette Svane skriver i sin artikkel, ”bakgrunnen for at vi har valgt å sette fokus på gode filmer som omhandler mennesker på flukt og flyktningetematikk. Filmer som belyser kompleksiteten og nyansene fremfor det enkle og ensidige. Filmer som utfordrer og gjør at man stiller andre typer spørsmål. Filmer som viser enkeltmennesket i motsetning til massen”.

Seinere i semesteret ser vi nærmere på noe ganske annet: Ny fransk ekstremitet. En tendens, en kroppslig film, en ”contemporary cinema of sensation”, som fra rundt årtusenskiftet preger sentrale franske filmskapere. Fellesnevneren er en slags ”ekstremitet” i uttrykk; visuelt, auditivt, taktilt og tematisk. Sex, vold, lidenskap, begjær, energi, intensitet, overskridelse og det monstrøse er viktige stikkord. Disse filmene viser, som Endre Eidsaa Larsen skriver om det, ”en filmatisk innovativ og intens ”kroppsliggjøring av drifter” – et blodomløpets blikk”, men har sin egen ”pust og personlighet”. Gjennom vårt temafokus ønsker vi både å gi gode enkeltfilmopplevelser og åpne opp for å kunne se filmene i sammenhengen av en tydelig tendens i nyere fransk film.

Samtidig smeller vi også til med en del alenestående enkeltvisninger. Her har vi valgt ut fire filmer – Donnie Darko (Kelly ’01), Paprika (Kon ’06), Alice (Svankmajer ’88) og It Follows (Mitchell ’14) – som vi av ulike grunner vil bringe tilbake til sitt rette element, til kinoen som arena. Noen av dem trekkes fram fordi få har sett dem, og fordi vi mener alle bør ha sjansen til det, mens andre settes opp fordi mange kanskje har sett dem, men aldri fått sjansen til å se dem på kino. I alle tilfeller vil vi gi publikum nye interesser og innfallsvinkler til filmene gjennom å snakke om mulige innganger i forkant.

Med våre bolkoppsetninger og enkeltvisninger, supplert av både en spennende åpningsfilm (i samarbeid med Cinemateket) og avslutningsfilm (i samarbeid med Barnefilmklubben), samt vår tradisjonsrike filmquiz, mener vi at filmklubben nok en gang skaper et mangfoldig tilbud for alle filminteresserte – denne gangen også til spottpris. Film til folket!

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til oss!