Kategori Artikler

Blodomløpets blikk: Fokus på ny fransk ekstremitet

unlac2

Den franske nybølgen

Vi er flinke til å snakke om den franske nybølgen som markerte seg fra slutten av 1950-tallet og utover 60-tallet. Denne filmskapingen skapte et brudd med en kvalitetstradisjon, der det levende, rykkete og lekende tok plassen for det solide, trygge og standardiserte. Filmskapere som Alain Resnais, Agnes Varda og Jean-Luc Godard brøt med tilvante måter å gjøre ting på – «regler» for hvordan man skulle lage kvalitetsbevisst film – i henhold til hva de hadde på hjertet og i henhold til hvordan film kunne tenke, vise og utforske verden.

Med klippet kan man hoppe i tid og sette sammen verden på nye måter...

Les mer »

Fokus på: Flukt

brev-til-kongen1

Av: Anette Svane

2015 ble året da flyktningkrisen dominerte nyhetsmedia fullstendig. I Norge raste debatten om hvorvidt man skulle ta mot 8000 kvoteflyktninger eller ikke. Innvandring ble en enda viktigere politisk sak enn den allerede var og det ble vanlig kost å lese om at det skulle komme «en flom», «horder» eller en «bølge av flyktninger». Denne typen retorikk fremstiller mennesker på flukt som en masse av mennesker. Vi har også sett tendensen til at man omtaler «dem» som en ensartet gruppe med en enhetlig kultur som står i motsetning til «oss». Enkeltskjebner, kontekst og det generelt menneskelige aspektet forsvinner når man omtaler mennesker på den måten. I 1978 ga Edward W. Said ut den innflytelsesrike boken Orientalism. Western conceptions of the Orient, et krit...

Les mer »

En ny vår for filmklubben: Film til folket!

filmforalle630x340-630x340

Vi i Trondheim Filmklubb forsøker stadig å utvikle våre visningsprogrammer, hva slags tilbud og hvilke møter vi kan skape for vårt publikum. I den forbindelse har vi tatt et valg for denne våren: Alle våre visninger har nå gratis inngang! Medlemskap er fremdeles obligatorisk – et medlemskort hos filmklubben koster 100 kr –, men med dette får du nå mulighet til å ta ut fribilletter og se alle filmene på vårt program uten ekstra kostnad. Filmklubben har alltid hatt sitt mandat og sin interesse i formidling og foredling av filmhistorie, filmkultur og filmkunst til våre medlemmer, og dette er bare et nytt steg i retning det samme målet.

Innen vårens filmprogram holder vi stø kurs med satsing på den type annerledes visningsform vi har presentert de siste semestrene, med sik...

Les mer »

Hva er film?

zerkalostare

Hva er film? Dette spørsmålet – grunnleggende for mange filmelskere aka cinefile – ble tittelen på et par essaysamlinger av den franske filmtenkeren André Bazins tekster. Ikke bare ga Bazin flere viktige perspektiv på spørsmålet om filmens ontologi, altså hva som kan være filmens eksistens, han brukte også pennen til å synliggjøre og vektlegge filmens eksistensielle betydning for oss som så film og kjente noe spesielt i møtet med dem. Spørsmålet ’hva er film?’ blir et omdreiningspunkt for en tenkning om filmens inngripende rolle og kraft i selve livet – blant annet hvordan filmer på ulike måter skjerper vår sans for virkelighetens mangfoldige vilkår og muligheter, hvordan filmer setter oss i en ny kontakt med den verden vi trodde vi kjente så alt for godt...

Les mer »