Være med?

Vi tar opp nye styremedlemmer med jevne mellomrom. Utlysninger legges ut her og på Facebook.

Arbeidsoppgavene inkluderer blant annet:

  • Møtevirksomhet en gang i uka
  • Utvalg av film og booking
  • Arbeid med programkatalog: skrive omtaler, artikler, lese korrektur
  • Filmvisninger: ta mot gjester, ha innledning eller teknisk ansvar
  • Quiz: lage quiz og hjelpe til med avvikling

Det er en fordel om du har erfaring med noen av disse arbeidsoppgavene fra før, men det er ikke et krav.

Send oss en mail der du forteller litt om deg selv, hva du har gjort tidligere og hvorfor du vil være med.  Har du spørsmål eller noe du lurer på, kan du selvfølgelig også sende oss en uforpliktende mail:

post@trondheim-filmklubb.no